73

    RevelationCuzPageSurah
    52 12229Hud(11)

٧٣

قَالُوا اَتَعْجَبينَ مِنْ اَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ

(73) kalu e ta’cebine min emrillahi rahmetüllahi ve berakatühu aleykum ehlel beyt innehu hamidüm mecid

dediler siz Allah’ın emrine Allah’ın rahmetine mi şaşırıyorsunuz ve bereketi ehli beytinin üzerindedir şüphesiz o övgüye layık, şereflidir

(73) They said: dost thou wonder at Allah’s decree? the Grace of Allah and his blessings on you, O ye people of the house for he is indeed worthy of all praise, full of all glory

1. kâlû : dediler
2. e : mı
3. ta’cebîne : şaşırıyorsun
4. min emri allâhi : Allah’ın emrinden (dolayı), Allah’ın emrine
5. rahmetu allâhi : Allah’ın rahmeti
6. ve berekâtu-hu : ve onun bereketi
7. aleykum : sizin üzerinize
8. ehle el beyti : ev halkı
9. inne-hu : muhakkak o
10. hamîdun : çok övülen, kendisine çok hamdedilendir
11. mecîdun : şanı yücedir, meciddir