8

    RevelationCuzPageSurah
    111 26510Fath(48)

٨

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا

(8) inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezira
gerçekten biz seni şahit, gönderdik müjdeleyici ve uyarıcı olarak

(8) We have truly sent thee as a witness, as a bringer of Glad Tidings, and as a Warner:

1. innâ : muhakkak ki biz
2. erselnâ-ke : seni gönderdik
3. şâhiden : şahit olarak
4. ve : ve
5. mubeşşiren : müjdeleyici olarak, müjdeleyen
6. ve : ve
7. nezîren : uyarıcı olarak

إِنَّا şüphesiz bizأَرْسَلْنَاكَ seni gönderdikشَاهِدًا bir şahidوَمُبَشِّرًا bir müjdeleyiciوَنَذِيرًا ve bir uyarıcı olarak