74

    RevelationCuzPageSurah
    52 12229Hud(11)

٧٤

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرهيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرى يُجَادِلُنَا فى قَوْمِ لُوطٍ

(74) felemma zehebe an ibrahimer rav’u ve caethül büşra yücadilüna fi kavmi lut

vaktaki ibrahim den korku gitti ona müjde gelince bizimle mücadeleye girişti lut kavmi için

(74) When fear had passed from (the mind of) Abraham and the glad tidings had reached him, he began to plead with us for Lut’s people.

1. fe lemmâ : artık, olunca, olduğu zaman
2. zehebe : gitti
3. an ibrâhîme : İbrâhîm’den
4. er rev’u : korku
5. ve câet-hu : ve geldi ona
6. el buşrâ : müjde
7. yucâdilu-nâ : bizimle mücâdele ediyor
8. fî kavmi lûtın : Lut kavmi hakkında