138

    RevelationCuzPageSurah
    92 599Nisa(4)

١٣٨

بَشِّرِ الْمُنَافِقينَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَليمًا

(138) beşşiril münafikiyne bi enne lehüm azaben elima

münafıkları müjdele onlar için elim bir azap vardır

(138) To the Hypocrites give the glad tidings that there is for them (but) a grievous penalty

1. beşşir : müjdele
2. el munâfikîne : münafıklar, iki yüzlüler
3. bi enne : ….olduğunu
4. lehum : onlar için
5. azâben : azap
6. elîmen : elîm, acıklı

بَشِّرْ müjdele kiالْمُنَافِقِينَ münafıklaraبِأَنَّ لَهُمْ onlar için vardırعَذَابًاbir azapأَلِيمًا çok acıklı


AÇIKLAMA

Mukatil der ki: Feth Sûresinde Allah Tealâ’nm Hz. Peygamber ve mü’minleri bağışladığını haber veren âyet-i kerime (veya âyet-i kerimeler) nazil olunca Abdullah ibn Übeyy ibn Selûl ve beraberindeki bir grup: “Bize bir şey yok mu?” ya da “Ya bize ne var?” dediler de bu âyet-i kerime nazil oldu.