78

    RevelationCuzPageSurah
    38 23456Sad(38)

٧٨

وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتى اِلى يَوْمِ الدّينِ

(78) ve inne aleyke la’neti ila yevmid din
Muhakkak benim lanetim senin üzerinde olsun ceza gününe kadar

(78) And My Curse shall be on thee till the Day of Judgment.

1. ve inne : ve muhakkak
2. aley-ke : senin üzerine
3. la’netî : benim lânetim
4. ilâ : … a
5. yevmi ed dîni : dîn günü