1

    RevelationCuzPageSurah
    76 27522Tur(52)


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

وَالطُّورِ

(1) vet tur
Tur’a yemin olsun

(1) By the Mount (of Revelation)

1. ve : andolsun, yemin olsun
2. et tûri : Tur

وَالطُّورِandolsunTur’a


SEBEB-İ NÜZUL
İbn Abbâs ve Îbnu’z-Zübeyr’den rivayete göre Mekke’de ve Secde Sûresinden sonra nazil olmuştur