132

١٣٢

وَاَطيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(132) ve etiy’ullahe ver rasule lealleküm türhamun

itaat edin, Allah’a ve resulüne umulur ki merhamet olunursunuz

(132) And obey Allah and the Messenger that ye may obtain mercy.

1. ve etîû allâhe : ve Allah’a itaat edin
2. ve er resûle : ve resûle, elçiye
3. lealle-kum : umulur ki böylece siz
4. turhamûne : rahmet olunursunuz

وَأَطِيعُوا ayrıca itaat edin kiاللَّهَ Allah’a daوَالرَّسُولَ rasulü’ne deلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ size merhamet edilsin

Advertisements