50

    RevelationCuzPageSurah
    92 585Nisa(4)

٥٠

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِه اِثْمًا مُبينًا

(50) ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa bihi ismem mübina

bak nasılda uyduruyorlar Allah’a karşı yalan (bu) ona kafidir açık bir günah (olarak)

(50) Behold how they invent a lie against Allah but that by itself is a manifest sin!

1. unzur : bak
2. keyfe : nasıl
3. yefterûne : iftira ediyorlar
4. alâ allâhi : Allah’a
5. el kezibe : yalan
6. ve kefâ : ve
7. ismen : günah
8. mubînen : açıkça , apaçık

انظُرْ bakكَيْفَ nasıl daيَفْتَرُونَ uyduruyorlarعَلَى üzerineاللَّهِ Allahالْكَذِبَyalanوَكَفَى بِهِ şüphesiz ki bu yeterإِثْمًا bir günah olarakمُبِينًا apaçık


SEBEB-İ NÜZUL

İbn Abbâs der ki: Yahudiler Merhab ibn Zeyd ve Bahrî ibn Avn, yanların­da küçük çocukları ve  bir grup yahudi ile Hz. Peygamber (sa)’e gelmişler ve: “Ey Muhammed, bu çocukların herhangi bir günahı var mı?” diye sormuşlar. Efendimiz: “Hayır, yok.” buyurmuşlar. “Allah’a yemin ederiz ki işte biz aynen bunların durumundayız. Bizim gündüz işlediğimiz günahlar gece keffaretlenir, gece işlediğimiz günahlar da*gündüz keffaretlenir.” demiş de bu âyet-i kerime nazil olmuştur.

Suddî’den rivayet ediliyor: “Bakmazmısın şu kendilerini temize çıkaranla­ra? Halbuki tam tersine Allah, dilediğini temize çıkarır.” âyet-i kerimesi yahudiler hakkında nazil olmuştur. Onlar: “Biz çocuklarımıza onlar küçükken Tevrat’ı öğretiriz, böylece onlar günahsız olurlar. Bizim günahlarımız da işte oğullarımızın günahları gibidir ve bizim gündüz işlediğimiz günahlar geceleyin keffaretlenir ve bağışlanır.” demişlerdi de bunun üzerine bu âyet indi. İbn Mâlik ve İkrime’den gelen rivayette de bu âyet yahudiler hakkında indi denilirken se­bep biraz farklı takdim ediliyor: “Yahudiler, namazda küçük, henüz âkil baliğ olmamış çocuklarını Öne geçirir, onları imam yaparlar ve onlara çocuklar namaz kıldırır, “Onların günahları yok, onun için onları namazlarımıza imam yapıyo­ruz.” derler ve kendilerini bu şekilde temize çıkarırlarmış da bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuş.