29

    RevelationCuzPageSurah
    34 26518Qaf(50)

٢٩

مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبيدِ

(29) ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma ene bi zallamil lil abid
Söz değiştirilmez benim katımda ben zulüm edici değilim kullarıma

(29) The Word changes not before Me, and I do not the least injustice to My Servants.

1. mâ yubeddelu : değiştirilmez
2. el kavlu : söz
3. ledeyye : katımda, yanımda
4. ve mâ ene : ve ben değilim
5. bi zallâmin : zulmedici
6. li el abîdi : kullarım için

مَا يُبَدَّلُ değişikliğe uğratılmazالْقَوْلُ sözلَدَيَّ huzurumdaوَمَا ve değilimأَنَا benبِظَلَّامٍ asla zulmedici deلِلْعَبِيدِ kullara