69

    RevelationCuzPageSurah
    92 588Nisa(4)

٦٩

وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولءِكَ مَعَ الَّذينَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدّيقينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحينَ وَحَسُنَ اُولءِكَ رَفيقًا

(69) ve mey yütiilahe ver rasule fe ülaike meallezine en’amellahü aleyhim minen nebiyyine ves siddikiyne veş şühedai ves salihiyn ve hasüne ülaike rafika

kim Allah’a ve resulüne itaat ederse işte onlar Allah’ın nimet verdiği beraberdirler nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, ve salihlerle işte bunlar ne güzel refiklerdir

(69) All who obey Allah and the Messenger are in the Company of those on whom is the Grace of Allah, of the Prophets (who teach), the Sincere (lovers of Truth), the Witnesses (who testify), and the Righteous (who do good): ah! what a beautiful Fellowship!

1. ve men : ve kim
2. yutiı : itaat eder
3. allâhe : Allah
4. ve er resûle : ve resûl, elçi
5. fe : o taktirde
6. ulâike : işte onlar
7. mea : beraber
8. ellezîne : o kimseler, onlar
9. en’ame : ni’met verdi
10. allâhu : Allah
11. aleyhim : onlara, kendilerine
12. min en nebiyyîne : nebilerden, peygamberlerden
13. ve es sıddîkîne : ve sıddîklar
14. ve eş şuhedâi : ve şehitler
15. ve es sâlihîne : ve salihler
16. ve hasune : ne güzel
17. ulâike : işte onlar
18. refîkan : arkadaş olarak, arkadaş

وَمَنْ her kimيُطِعْ itaat ederseاللَّهَ Allah’a daوَالرَّسُولَ Rasul’e deفَأُوْلَئِكَ işte onlarمَعَ beraberdirالَّذِينَ kimselerleأَنْعَمَ nimet verdiğiاللَّهُ Allah’ınعَلَيْهِمْ kendilerineمِنْ den olanالنَّبِيِّينَ nebilerوَالصِّدِّيقِينَ sıddıklarوَالشُّهَدَاءِ şehidlerوَالصَّالِحِينَ ve salihlerوَحَسُنَ ne güzelأُوْلَئِكَişte onlarرَفِيقًا arkadaştır