1

    RevelationCuzPageSurah
    84 21403Rum(30)


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

ال م

(1) elif lam mim
elif – lâmmim

(1) Alif. Lam. Mim.

SEBEB-İ NÜZUL

İbn Abbâs ve İbnu’z-Zübeyr’den rivayete göre Sûre Mekkî’dir hattâ İbn Atıyye Cumhurun görüşü olarak hilâfsız bütün Sûrenin Mekke’de nazil olduğunu söylemiştir. Hasen’den rivayete göre ise “Akşama girerken ve sabaha ererken hepiniz Allah’ı teşbih edin (âyet: 17) âyet-i kerimesi dışında Sûre Mekkî’dir.

Rûm Sûresi, nüzul sırası itibariyle İnşikak Sûresinden sonra nazil olmuştur