8

    RevelationCuzPageSurah
    76 27522Tur(52)

٨

مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ

(8) ma lehu min dafi’
Onu çevirecek de yoktur

(8) There is none can avert it

1. : yoktur
2. lehu : onu
3. min dâfiin : defedecek kimse, uzaklaştırıp engel olacak

مَا yokturلَهُ onuمِنْ دَافِعٍönleyebilecek