102

١٠٢

يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(102) ya eyyühellezine amenüt tekullahe hakka tükatihi ve la temutünne illa ve entüm müslimun

Ey iman edenler Allah’tan sakının nasıl hakkı ile sakınacaksanız (öyle) ve sizler ancak müslümanlar olarak ölün

(102) O ye who believe fear Allah as He should be feared, and die not except in a state of Islam.

1. yâ eyyuhâ : ey
2. ellezîne âmenû : îmân edenler
3. ittekû allâhe : Allah’a karşı takva sahibi olun
4. hakka tukâti-hî : O’nun hak takvası ile, bi hakkın takva, en üst derece takva
5. ve lâ temûtunne (temûtu enne) : ve sakın siz ölmeyin
6. illâ : …’den başka, …olmadan
7. ve entum : ve siz
8. muslimûne : teslim olanlar

يَاأَيُّهَا eyالَّذِينَ آمَنُوا iman edenlerاتَّقُوا sakınınاللَّهَ Allah’tanحَقَّ hakkıylaتُقَاتِهِ ondan sakınmaklaوَلَا تَمُوتُنَّ ve ölünإِلَّا yalnızcaوَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ müslümanlar olarak


SEBEB-İ NÜZUL

İbn Ebî Hatim’in Saîd ibn Cubeyr’den rivayetine göre “Allah’tan nasıl tak­va üzere olmak gerekiyorsa öyle müttakiler olun.” âyeti nazil olunca bu müslümanlara çok ağır geldi; geceleri hep kıyamla geçirmeye başladılar. O ka­dar çok namaz kıldılar ki bacakları uyuştu, neredeyse alınları delindi (yara ol­du). Bunun üzerine onlara hafifletmek üzere Allah Tealâ “Allah’tan, gücünüz yettiği kadar takva üzere olun (Teğâbun, 16) âyetini indirdi.

Bu âyet-i kerimenin nüzul sebebi konusunda Saîd ibn Cubeyr’den gelen bu meşhur rivayet yanında İbn Humeyd, İbnu’l-Munzir ve İbn Ebî Hatim’in İkrime’den rivayetlerine göre ise bu âyet-i kerime Evs ve Hazrec kabileleri hak­kında nazil olmuştur. Hz. Peygamber (sa) Medine-i Müverre’yi şereflendirme­den kısa bir süre önce aralarında Buâs günü savaşı olmuş, Hz. Peygamber (sa) Medine-i Münevvere’ye gelişlerinde aralarını düzeltmiş, Allah Tealâ da bunun üzerine bu âyet-i kerimeyi indirmiştir. Aslında nüzul sebebini beyanda âyetin siyakına uygun olan da budur.

Advertisements