6

٦

لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ

(6) le teravünnelcehiym
Kesinlikle siz cehennemi göreceksiniz

(6) Ye shall certainly see Hell fire!

1. le : elbette, mutlaka
2. terevunne : göreceksiniz
3. el cahîme : alevli ateş

لَتَرَوْنَ mutlaka göreceksiniz الْجَحِيمَ o çılgınca yanan cehennem ateşini de