66

٦٦

بَلِ اللّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرينَ

(66) belillahe fa’büd ve küm mineş şakirin
Bilakis sen artık Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol

(66) Nay, but worship Allah, and be of those who give thanks.

1. bel : bilâkis, öyleyse
2. allâhe : Allah
3. fa’bud (fe u’bud) : artık kul ol
4. ve kun : ve ol
5. min : den
6. eş şâkirîne : şükredenler


SEBEB-İ NÜZUL

Beyhakî’nin Delâil’de el-Hasenu’l-Basrî’den rivayetle tahric ettiği bir ha­berde o şöyle anlatıyor: Müşrikler: “Ey Muhammed, babalarının ve atalarının dalâlette olduklarını mı iddia ediyorsun? Yani onlar dalâlette miydiler?” dediler de bunun üzerine Allah Tealâ: “ve şükredenlerden ol.”a kadar olmak üzere bu âyet-i kerimeleri indirdi.

Müşriklerin, Hz. Peygamber (sa)’e “atalarının dalâlette olmadıkları iddia­sıyla Allah’la birlikte kendi ilâhlarına da tapınmaya davetleri üzerine bu âyet-i kerimeler yanında Kâfirûn Sûresi de nazil olmuştur ki inşaallah o Sûrenin nüzul sebebinde ayrıca zikredilecektir.