39

    RevelationCuzPageSurah
    34 26519Qaf(50)

٣٩

فَاصْبِرْ عَلى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

(39) fasbir ala ma yekulune ve sebbih bi hamdi rabbike kable tuluiş şemsi ve kablel gurub
Artık onların söylediklerine sabret Rabbini hamd ile tesbih et güneş doğmadan önce ve batmadan önce

(39) Bear, then, with patience, all that they say, and celebrate the praises of thy Lord, before the rising of the sun and before (its) setting,

1. fasbir (fe ısbir) : artık, öyleyse sabret
2. alâ : … e
3. mâ yekûlûne : söyledikleri şey(ler), söylediklerine
4. ve sebbih : ve tesbih et
5. bi hamdi : hamd ile
6. rabbi-ke : Rabbini
7. kable : önce
8. tulûı : tulu etme, (güneşin) doğuşu
9. eş şemsi : güneş
10. ve kable : ve önce
11. el gurûbi : gurub, (güneşin) batışı

فَاصْبِرْöyleyse sen sabretعَلَى مَا يَقُولُونَ onların söylediklerineوَسَبِّحْ ve tesbih etبِحَمْدِ hamd ileرَبِّكَ Rabbiniقَبْلَ önceطُلُوعِ doğuşundanالشَّمْسِgüneşinوَقَبْلَ ve önceالْغُرُوبِ batışından


SEBEB-İ NÜZUL

İbn Cerîr’in Hennâd kanalıyla İbn Abbâs’tan rivayetine göre Yahudiler, Hz. Peygamber (sa)’e gelmişler ve ona göklerin ve yerin yaratılışını sormuşlar. Hz. Peygamber (sa): “Allah yeryüzünü Pazar ve Pazartesi günleri, dağları ve onlardaki faydaları Salı günü yarattı. Çarşamba günü de ağacı, suyu, şehirleri, mamur ve harab olan yerleri yarattı ki hepsi dört gün eder. “De ki: Siz mi, yeri iki günde yaratmış olanı inkâr ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz. İşte O, âlemlerin Rabbı’dır. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı ve onda, arıyanlar için dört günde eşit gıdalar takdir buyurdu.” Perşembe günü gökyüzünü yarattı. Cuma günü son üç saatine kadar yıldızları, güneşi, ayı ve melekleri yarattı. Kalan bu üç saatin birincisinde ölenlerin kendisinde ölecekleri ecelleri yarattı, ikincisinde insanların istifade edecekleri her şey üzerine bir âfet bıraktı, üçüncüsünde de Adem’i yarattı, onu cennete koydu, İblîs’e, ona secde etmesini emretti, ve son saatte de onu cennetten çıkardı.” buyurdu.

Sonra Yahudiler: “Peki ey Muhammed sonra ne oldu?” diye sordular. O: “Sonra Allah Arş’ı istiva etti.” buyurdular. Yahudiler: “Şayet tamamlamış olsan isabet etmiş olacaktın: Sonra istirahat etti.” dediler de Hz. Peygamber (sa) şiddetli bir şekilde öfkelendi ve işte bu âyet-i kerime nazil oldu.

Vahidî’deki rivayette ise günler ve yaratılanlar şöyle sıralanıyor: “Pazar ve pazartesi günleri yeryüzünü, Salı günü dağları, Çarşamba ve Perşembe günleri gökleri, Cuma günü yıldızları, güneşi ve ayı yarattı.”