99

٩٩

وَمَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ

(99) ve ma edallena illel mücrimun
Bizi ancak mücrimler çıkarttı(lar)

(99) And our seducers were only those who were steeped in guilt.

1. ve mâ : ve olmadı
2. edalle-nâ : bizi dalâlette bıraktı
3. illâ : den başka
4. el mucrimûne : suçlular