146

    RevelationCuzPageSurah
    92 5100Nisa(4)

١٤٦

اِلَّاالَّذينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَاَخْلَصُوا دينَهُمْ لِلّهِ فَاُولءِكَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنينَ اَجْرًا عَظيمًا

(146) illellezine tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dinehüm lillahi fe ülaike meal mü’minin ve sevfe yü’tillahül mü’minine ecran aziyma

ancak tövbe edip hallerini düzeltenler Allah’a sarılıp dinlerini Allah için halis kılanlar (istisna) bunlar mü’minlerle beraberdir Allah ilerde verecektir mü’minlere büyük ecir

(146) Except for those who repent, mend (their life), hold fast to Allah, and purify their religion as in Allah’s sight: if so they will be (numbered) with the Believers. And soon will Allah grant to the Believers a reward of immense value.

1. illâ : hariç
2. ellezîne : onlar, olanlar
3. tâbû : tövbe ettiler
4. ve aslehû : ve nefsini ıslâh ettiler, nefs tezkiyesi yaptılar
5. ve ı’tesamû : ve tutunup sarıldılar
6. bi allâhi : Allah’a
7. ve ahlesû : ve halis kıldılar
8. dîne-hum : onların dînleri, dînleri
9. li allâhi : Allah’a, Allah için
10. fe : işte
11. ulâike : işte onlar
12. mea : beraber
13. el mu’minîne : mü’minler
14. ve sevfe : ve yakında
15. yu’ti : verecek
16. allâhu : Allah
17. el mu’minîne : mü’minler
18. ecren : ecr, karşılık, mükâfat
19. azîmen : azîm, büyük

إِلَّا müstesna ancakالَّذِينَ تَابُواtevbe edipوَأَصْلَحُوا düzeltenlerوَاعْتَصَمُوا sımsıkı sarılıpبِاللَّهِ Allah’aوَأَخْلَصُوا has kılanlarدِينَهُمْ dinleriniلِلَّهِ yalnız Allah’aفَأُوْلَئِكَ işte onlarمَعَberaberdirالْمُؤْمِنِينَ mü’minlerleوَسَوْفَ يُؤْتِ yakında verecektirاللَّهُ Allah daالْمُؤْمِنِينَ mü’minlereأَجْرًا bir ecirعَظِيمًا çok büyük


SEBEB-İ NÜZUL

Bundan bir önceki âyet-i kerimede “Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar.” buyrularak münafıkların yeri haber verilince Rasûlullah (sa)’ın ashabından bazıları: “Filân filân kişiler münafıktılar ama sonra tevbe ettiler. Onlara nasıl davranılacak, onlara nereye konulacak?” diye sordular da bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.