37

    RevelationCuzPageSurah
    34 26519Qaf(50)

٣٧

اِنَّ فى ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ

(37) inne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehid
Şüphesiz bunda öğüt vardır o kimse ki kalbi mutmain olup yahut işittiğini kavrayan (için) ve ona şahit olan (için)

(37) Verily in this is a Message for any that has a heart and understanding or who gives ear and earnestly witnesses (the truth).

1. inne : muhakkak
2. fî zâlike : bunda vardır
3. le : mutlaka, elbette
4. zikrâ : hatırlatma, öğüt, ibret
5. li men : kimse için
6. kâne : oldu, idi
7. lehu : onun, onun vardır
8. kalbun : kalp
9. ev : veya, ya da
10. elkâ : ilka etti, attı
11. es sem’a : kulak verdi, dinledi, işitti
12. ve huve : ve o
13. şehîdun : şahit olarak

إِنَّ hiç şüphesizفِي ذَلِكَ bundaلَذِكْرَى elbette bir öğüt vardırلِمَنْkimse içinكَانَ لَهُ قَلْبٌ kalbi olanأَوْ ya daأَلْقَى verenالسَّمْعَ kulakوَهُوَ شَهِيدٌ bir şahid olarak