2

٢

فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا

(2) fel’asifati ‘asfen
Sonra estikçe esenlere

(2) Which then blow violently in tempestuous Gusts,

1. fe : sonra, ayrıca, ve de
2. el âsıfâti : şiddetle esenler
3. asfen : şiddetli eserek

فَالْعَاصِفَاتِesenlereعَصْفًا şiddetlice