17

    RevelationCuzPageSurah
    102 18350Nur(24)

١٧

يَعِظُكُمُ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِه اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ

(17) yeizukümullahü en teudu li mislihi ebeden in küntüm mü’minin
Allah size vaiz veriyor böyle bir şeye ebediyen dönmemenizi eğer sizler mü’minlerseniz

(17) Allah doth admonish you, that ye may never repeat such (conduct), if ye are (true) Believers.

1. yeızukumullâhu : Allah size vaazediyor, emrediyor
2. en teûdû : sizin dönmeniz
3. li misli-hi : onun gibisine (onun gibi bir olaya)
4. ebeden : ebediyyen
5. in kuntum : eğer siz iseniz
6. mu’minîne : mü’minler