214

٢١٤

وَاَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْاَقْرَبينَ

(214) ve enzir aşiratekel akrabin
Uyar aşiretinden akrabalarından (olanları)

(214) And admonish thy nearest Kinsmen,

1. ve enzir : ve uyar
2. aşîrete-ke : senin aşiretin, akrabalar topluluğun
3. el akrebîne
(karib)
: en yakın
: (yakın)


SEBEB-İ NÜZUL
Bu âyet-i kerimenin inmesi üzerine Hz. Peygamber (sa)’in Safa tepesine çıkarak boy boy (aile aile) Kureyşlileri çağırıp onları uyarması, Ebu Leheb’in de: “Soyu kesilesice bizi bunun için mi topladın.” demesi üzerine Mesed Sûresi’nin nazil olduğu haberi çok meşhur olup hemen bütün hadis mecmualarında Ve tefsirlerde zikredilmiştir.