32

    RevelationCuzPageSurah
    102 18353Nur(24)

٣٢

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاءِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه وَاللّهُ وَاسِعٌ عَليمٌ

(32) ve enkihül eyama minküm ves salihiyne min ibadiküm ve imaiküm iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih vallahü vasiun alim
Bir de, içinizde evli olmayan salih kölelerinizi ve cariyelerinizi evlendirin eğer onlar fakirlerse Allah onları hazinesinden zengin eder Allah’ın ihsanı geniş, bilendir

(32) Marry those among you who are single, or the virtuous ones among your slaves, male or female: if they are in poverty, Allah will give them means out of His Grace: for Allah encompasseth all, and He knoweth all things.

1. ve enkihû : ve nikâhlayın, evlendirin
2. el eyâmâ : eşi (karısı) olmayan erkekler,
3. min-kum : sizden
4. ve es sâlihîne : ve salihler
5. min ibâdi-kum : sizin kölelerinizden
6. ve imâi-kum : ve eşi olmayan kadınlarınız
7. in : eğer, ise
8. yekûnû : olurlar
9. fukarâe : fakirler
10. yugnihimullâhu (yugni-him allâhu) : Allah onları zengin kılar
11. min fadli-hî : onun fazlından
12. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
13. vâsiun : vasidir, ihsanı, ni’meti çok olandır
14. alîmun : en iyi bilendir