118

١١٨

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِايَاتِه مُؤْمِنينَ

(118) fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihi mü’minin

o halde üzerine Allah’ın isimi anılarak kesilenlerden yeyin (Allah’ın) o’nun ayetlerine inanan mü’minlerseniz

(118) So eat of (meats) on which Allah’s name hath been pronounced, if ye have faith in His Signs.

1. fe kulû : o zaman yeyin
2. mimmâ (min mâ) : o şeylerden
3. zukire ismu allâhi : Allah’ın ismi anılan
4. aleyhi : onun üzerine
5. in kuntum : eğer …. siz iseniz
6. bi âyâti-hî : onun âyetlerine
7. mu’minîne : îmân eden kimseler (mü’min olan)

فَكُلُوا yiyin
مِمَّا ذُكِرَ
anılanlarıاسْمُ adıاللَّهِ Allah’ınعَلَيْهِ üzerlerineإِنْ كُنتُمْ senizبِآيَاتِهِ O’nun ayetlerineمُؤْمِنِينَ iman edenler


SEBEB-İ NÜZUL

“Eğer sen, yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan onlar seni Allah’ın yolundan saptırırlar…” âyet-i kerimesinin nüzul sebebinde Ferrâ’nın zikrettiğine göre kâfirler mü si umanlara: “Kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz da Rabbınızın öldürdüğünü mü yemiyorsunuz?” demişlerdi. İşte bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.

“Eğer O’nun âyetlerine iman etmişler iseniz, üzerine Allah’ın adı anılmış olanlardan yeyin.” âyet-i kerimesinin iniş sebebinde Ebu Salih kanalıyla İbn Abbâs’tan rivayetinde ise o şöyle anlatıyor: Allah Tealâ, ölü etinin yenilmesini haram kılınca müşrikler müslümanlara: “Bir de Allah’a tapındığınızı iddia ediyorsunuz. Halbuki Allah’ın öldürdüğü ölü hayvanı kastediyorlar yemenize kendi öldürdüklerinizden daha lâyıktır.” dediler de bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.

Abdullah ibn Abbâs anlatıyor: Birtakım kimseler Allah’ın Rasûlü (sa)’ne geldiler ve: “Ey Allah’ın elçisi, Neden kendi öldürdüklerimizi (Allah’ın adını anarak boğazladığımız hayvanların etini) yiyoruz da Allah’ın öldürdüklerini (ölü hayvan etini, bizim öldürmemizle değil de kendi kendine veya başka bir sebeple ölen hayvanın etini) yemiyoruz?” diye sordular da Allah Tealâ “Şayet onlara itaat ederseniz hiç şüphesiz sizler de müşrikler olursunuz.”a kadar olmak üzere “Eğer O’nun âyetlerine iman etmişler iseniz, üzerine Allah’ın adı anılmış olanlardan yeyin….” âyetlerini indirdi. Hasen, ğarîb olan bu  haber, bu şekilde mevkuf olarak rivayet edilmiş olması yanında Saîd ibn Cubeyr’den mürsel olarak da rivayet edilmiştir.

Bu iki hadisenin ki aynı hadise olması, yani ikisinin bir tek hadise olması kuvvetle muhtemeldir yine bu surenin 121. âyetinin nüzul sebebi olduğuna dair rivayetler biraz sonra gelecektir. Aslında bu âyet-i kerimelerden başlıyarak 121. âyete kadarki âyetler hep aynı siyak üzeredir ve herhalde bu hadise üzerine bütün bu âyetler inmiş olmalıdır.

Advertisements