59

    RevelationCuzPageSurah
    102 18357Nur(24)

٥٩

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ايَاتِه وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

(59) ve iza beleğal atfalü minkümül hulüme fel yeste’zinu kemeste’zenellezine min kablihim kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatih vallahü alimün hakim
Sizden olan çocuklar buluğa erdiği zaman kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi izin istesinler işte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor Allah bilir, hüküm sahibidir

(59) But when the children among you come of age, let them (also) ask for permission, as do those senior to them (in age): thus does Allah make clear His Signs to you: for Allah is full of knowledge and wisdom.

1. ve izâ belegâ : ve ulaştığı, eriştiği zaman
2. el etfâlu : çocuklar
3. min-kum : sizden
4. hulume : erginlik çağı, bulûğ çağı
5. fe li yeste’zinû : o zaman izin istesinler
6. min kabli-him : onlardan önce
7. kezâlike : işte böyle, böylece
8. yubeyyinu allâhu : Allah beyan eder, açıklar
9. lekum : sizin için, size
10. âyâti-hi : âyetlerini
11. vallâhu : ve Allah
12. alîmun : alîm, en iyi bilendir
13. hakîmun : hüküm ve hikmet sahibi


SEBEB-İ NÜZUL

İbn Ebî Hatim’in Saîd ibnu’l-Müseyyeb’den rivayetinde o: “Kişi, annesinin yanma girmek için izin ister. Zira “Çocuklarınız erginlik çağına vardığında kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi onlar da izin istesinler “Çocuklarınız erginlik çağına vardığında kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi onlar da izin istesinler…” âyet-i kerimesi bunun hakkında nazil oldu.” demiştir.