84

    RevelationCuzPageSurah
    38 23457Sad(38)

٨٤

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُولُ

(84) kale fel hakku vel hakka ekul
(Allah) buyurdu işte hak budur ve ben hakkı söylerim

(84) (Allah) said: Then it is just and fitting and I say what is just and fitting

1. kâle : dedi
2. fe : işte
3. el hakku : hak, gerçek, doğru
4. ve el hakka : ve hak, gerçek, doğru
5. ekûlu : ben söylüyorum