6

    RevelationCuzPageSurah
    111 26510Fath(48)

٦

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانّينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَاءِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا

(6) ve yüazzibel münafikiyne vel münafikati vel müşrikine vel müşrikatiz zannene billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ veğadibellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masiyra
Azap etmek için erkek münafıklara kadın münafıklara erkek müşriklere kadın müşriklere Allah’a zanda bulundular kötü bir zanla o kötülük çemberi, onların başında ve Allah onlara gazap etti onlara lanet etti kendilerine cehennemi hazırlamıştır ne kötü varış yeridir

(6) And that He may punish the Hypocrites, men and women, and the Polytheists, men and women, who imagine an evil opinion of Allah. On them is a round of Evil: the Wrath of Allah is on them: He has cursed them and got Hell ready for them: and evil is it for a destination.

1. ve : ve
2. yuazzibe : azaplandırsın
3. el munâfikîne : münafık erkekler
4. el munâfikâti : münafık kadınlar
5. ve el muşrikîne : ve müşrik erkekler
6. ve el muşrikâti : ve müşrik kadınlar
7. ez zânnîne : zanda bulunanlar
8. bi allâhi : Allah’a
9. zanne es sev’i : kötü zan
10. aleyhim : onlara
11. dâiretu : hezimet, dönüş
12. es sev’i : kötü
13. ve : ve
14. gadiba : gadaplandı, öfkelendi
15. allâhu : Allah
16. aleyhim : onlara
17. ve : ve
18. leane-hum : onları lânetledi
19. ve : ve
20. eadde lehum : onlara, onlar için hazırladı
21. cehenneme : cehennem
22. ve : ve
23. sâet : kötü
24. masîren : varış yeri

وَيُعَذِّبَ bir de azablandırması içinالْمُنَافِقِينَ münafık erkeklerleوَالْمُنَافِقَاتِ münafık kadınlarıوَالْمُشْرِكِينَ ve müşrik erkeklerleوَالْمُشْرِكَاتِ müşrik kadınlarıالظَّانِّينَ zanda bulunanبِاللَّهِ Allah hakkındaظَنَّ bir zan ileالسَّوْءِ kötüعَلَيْهِمْ tepelerine insinدَائِرَةُ çemberiالسَّوْءِ o kötülükوَغَضِبَ gazablanmışاللَّهُAllahعَلَيْهِمْ onlara karşıوَلَعَنَهُمْ onları lanetlemişوَأَعَدَّ ve hazırlamıştırلَهُمْ onlaraجَهَنَّمَ cehennemiوَسَاءَتْ ne kötüdürمَصِيرًا varacakları yer