86

٨٦

وَاَدْخَلْنَاهُمْ فى رَحْمَتِناَ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحينَ

(86) ve edhalnahüm fi rahmetina innehüm mines salihiyn
onları aldık rahmetimizin içine çünkü onlar salihlerdendi

(86) We admitted them to our Mercy: for they were of the righteous ones.

1. ve edhalnâ-hum : ve onları dahil ettik
2. : içine
3. rahmeti-nâ : bizim rahmetimiz
4. inne-hum : muhakkak onlar
5. min es sâlihîne : salihlerdendi


AÇIKLAMA

İsmail, İdris ve Zülkifl ise hepsi de sabırlı kimselerdendir.Yani Ey peygam­ber! İsmail b. İbrahim el-Halil’in, Şit ve Adem’den sonra gelen İdris’in (a.s.) İsrailoğulları’ndan olan ve Şam diyarında yaşamış olan İlyas adındaki pek çok nasip sahibi manasmdaki Zülkifl’in (a.s.) haberlerini hatırla!

Bunların hepsi belâ ve mihnetlere, Allah’a taate ve Ona isyan etmemeye sabreden ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyen kimselerdendir. Herbirinin sabır durumlarını az önce anlattık.

“Biz onları da rahmetimize gark ettik. Onlar gerçekten salih kimselerden­dir.” Biz onları peygamberlik, cennete girmek, rızamız ve sevabımızı elde et­mek suretiyle rahmetimizin ehlinden kıldık. Çünkü bunlar salâhı kâmil olan insanlar gurubundandır. Çünkü bunlar masum peygamberlerdir. Onların salâ­hını ise hiçbir fesat bulandıramaz.