43

٤٣

فيمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْريهَا

(43) fime ente min zikraha
Sen onu nereden bileceksin

(43) Wherein art thou (concerned) with the declaration thereof?

1. fî me : ne var, nereden, nasıl
2. ente : sen, sende
3. min zikrâ-hâ : onun zikrinden

فِيمَ أَنْتَsen neredeمِنْ ذِكْرَاهَاonu bilmek nerede