5

٥

اُولءِكَ عَلى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(5) ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
İşte bunlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler işte bunlar felaha erenlerdir

(5) These are on (true) guidance from their Lord and these are the ones who will prosper.

1. ulâike : işte onlar
2. alâ huden : hidayet üzerinde
3. min rabbi-him : Rab’lerinden
4. ve ulâike : ve işte onlar
5. hum : onlar
6. el muflihûne : felâha erenler


AÇIKLAMA

“Elif, lam mim. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın ayetleridir.” Yani bu Kur’an sizin konuştuğunuz, kullandığınız aynı harflerden meydana gelmek­tedir. Peki bu ayetlerin benzerini getirebilir misiniz? Bunlar hiçbir eksiklik ve eğrilik, hiçbir çatışma ve çelişki bulunmayan hikmet dolu Kur’an’ın ayet­leridir. Gerçekten bu ayetler apaçık, gayet anlaşılır ayetlerdir.

Allah Tealâ daha sonra Kur’an’ın indiriliş gayesini zikrederek şöyle buyurdu:

“Bu ayetler güzel amel işleyen kimseler için hidayet rehberi ve rahmet kaynağıdır.” Yani bu Kur’an ayetleri dalâletten kurtarıcı, şifa ve hidayet vesilesi, müminleri cezadan kurtaran rahmet kaynağıdır. Müminler güzel amel işleyen, dine tâbi olan, farz kılman namazları usulüyle vakitlerinde, nafileleriyle birlikte dosdoğru kılan, kendilerine farz olan zekâtı hak sahip­lerine veren, ahiretin varlığına ve ahiretteki âdil mükâfatlara yakinen ve samimiyetle inanan; insanlardan takdir, karşılık beklemeksizin gösterişe düşmeden sevabı Allah’tan bekleyen kimselerdir.

“İşte onlar Rablerinin gösterdiği hidayet yolunda yürüyeceklerdir. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.” İşte bu zikredilen vasıflan taşıyan kimseler hidayet ve kurtuluşun zirvesinde olan kimselerdir. Bunlar basiret, nur ve Allah tarafından açık bir yol üzerindedirler. Dünya ve ahirette kazanca ulaşacak kimseler bunlardır.

Uzaktaki bir şeyi işaret etmek için kullanılan ve “işte onlar” mânâsındaki “ülâike” ism-i işaretinin kullanılması bu kimselerin layık oldukları değeri vermek ve bunların mertebelerinin yüceliğine işaret etmek içindir. Zira kurtuluş ancak güzel amel işlemekte, hayır ise sadece imandadır