6

٦

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحيهَا

(6) vel’ardi ve ma tahaha
Arza ve onu döşeyene de

(6) By the Earth and Him Whı spread it

1. ve : ve
2. el ardı : arz, yeryüzü
3. ve : ve
4. : şey
5. tahâ-hâ : onu yayıp döşedi, yaşanır hale getirdi