125

١٢٥

بَلى اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الَافٍ مِنَ الْمَلءِكَةِ مُسَوِّمينَ

(125) bela in tasbiru ve tetteku ve ye’tuküm min fevrihim haza yümdidküm rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimin

hayır sabreder ve sakınırsanız sizin (üzerinize) aniden gelen size Rabbiniz destek verecek nişanlı beş bin melekle

(125) Yea, if ye remain firm, and act aright, even if the enemy should rush here on you in hot haste, your Lord would help you with five thousand angels making a terrific onslaught.

1. belâ : (olumsuz soruya, olumlu cevap verirken kullanılır) evet, hayır, bilakis
2. in tasbirû : eğer siz sabrederseniz
3. ve tettekû : ve takva sahibi olursanız
4. ve ye’tû-kum : ve size gelirler
5. min fevri-him : onların ani hareketlerinden, aniden
6. hâzâ yumdid-kum : bu size yardım
7. rabbu-kum : Rabbiniz
8. bi hamseti âlâfin : beş bini ile
9. min el melâiketi : melekerden
10. musevvimîne : işaretlenmiş, nişanlı

بَلَى doğrusuإِنْ تَصْبِرُواsabrederوَتَتَّقُوا ve sakınırsanızوَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ sizin üzerinize ansızın gelseler deهَذَا buيُمْدِدْكُمْ size yardım edecektirرَبُّكُمْ Rabbinizبِخَمْسَةِbeşآلَافٍ binمِنْ الْمَلَائِكَةِ melekleمُسَوِّمِينَ nişanlı


SEBEB-İ NÜZUL

Şa’bî’den rivayet ediliyor: Bedr’de müslümanlar arasında Kürz ibn Câbir el-Muhâribî’nin müşriklerin yardımına geleceği söylentisi çıktı ve bu müslümanlara ağır geldi de Allah Tealâ bu âyetleri indirdi. Ancak Kürz, kendi­sine müşriklerin bozguna uğradıkları haberi geldiği için onların imdadına gelmedi, müslümanlara da beşbin melekle imdada gerek kalmadı.

İbn Abbâs’tan rivayet ediliyor ki Bedr Gazvesi günü Allah’ın Rasûlü (sa) kalktı ve: “Ey Allahım, ey Rabbımız! Bana kitabı indirdin ve bana savaşı emre­dip bana zafer va’dettin. Elbette sen va’dinden dönmezsin,” diye dua etmeye başladı da Cibril ona geldi ve Allah Tealâ: “Hatırla o zamanı ki sen mü’minlere: “İndirilen üç bin melekle Rabbınızın size imdad etmesi yetişmez mi size?” di­yordun. Evet, siz sabreder, müttakîler olursanız, onlar da ansızın üzerinize gele­cek olurlarsa Rabbınız size beş bin nişanlanmış melekle imdad edecektir.” âyet­lerini indirdi.

Advertisements