1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

الر تِلْكَ ايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكيمِ

(1) elif lam ra tilke ayatül kitabil hakim

elif – lam ra bunlar hüküm kitabının ayetleridir

(1) A. L. R. These are the Ayats of the book of wisdom.

1. tilke : işte bunlar
2. âyâtu : âyetler
3. el kitâbi el hakîmi : hikmetli kitapSEBEB-İ NÜZUL

Meşhur görüş Yûnus Sûresi’nin Mekke’de nazil olan surelerden olduğudur. Bazıları 40 ve 94-95 âyetlerini istisna ederek bunların Medine’de nazil olduğunu söylemişlerdir.

Bunlardan Mukâtil, sadece 94 ve 95. âyetlerinin Medine’de; Kelbî de sadece 40. âyetinin Medine’de ve yahudiler hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Bu üç âyetin istisnası ile kalanının Mekke’de nazil olduğu İbn Abbâs’tan da rivayet edilmiştir.

Sadece 58 ve 59. âyetlerinin Medine’de, geri kalan bütün sûrenin ise Mekke’de nazil olduğu da söylenmiştir.

İbnu’l-Fâris ve Sehâvî, başından itibaren 40 âyetin Mekke’de, kalanının da Medine’de nazil olduğunu nakletmişlerdir