25

    RevelationCuzPageSurah
    74 18342 Mu’minun(23)

٢٥

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِه جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِه حَتّى حينٍ

(25) in hüve illa racülüm bihi cinnetün fe terabbesu bihi hatta hiyn
O, kendisinde cinnet (bulunan) adamdan başkası değil onu gözetleyin belli bir zamana kadar

(25) (And some said): “He is only a man possessed: wait (and have patience) with him for a time.”

1. in huve : o ancak olur
2. illâ : sadece, dan başka
3. raculun : bir adam
4. bi-hi : onu, o
5. cinnetun : cinnet getirmiş
6. fe : o zaman, öyleyse, o halde
7. terabbasû : bekleyin, gözetim altında tutun
8. bi-hi : onu
9. hattâ : öyle ki, oluncaya kadar
10. hînin : zaman, süre