92

    RevelationCuzPageSurah
    52 12231Hud(11)

٩٢

قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطى اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِنَّ رَبّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيطٌ

(92) kale ya kavmi erahtiy eazzü aleyküm minellah vettehaztümuhü veraeküm zihriyya inne rabbi bi ma ta’melune mühiyt

ey kavmim dedi benim aşiretim size Allah’tan daha mı izzetli (Allah’ın gücünü unutup) onu sırtınızın arkasına attınız şüphesiz Rabbim yaptıklarınızı kuşatandır

(92) He said: O my people is then my family of more consideration with you than Allah? for ye cast him away behind your backs (with contempt). But verily my Lord encompasseth on all sides all that ye do

1. kâle : dedi
2. yâ kavmi : ey kavmim
3. e : mi
4. rahtî : arkadaş gurubu, raht
5. eazzu : daha azîz
6. aleykum : size, sizin yanınızda
7. min allâhi : Allah’tan
8. ve ittehaztumû-hu : ve onu edindiniz, kabul ettiniz, öyle yaptınız
9. verâe-kum : arkanıza
10. zıhriyyen : arkaya atarak (unutarak)
11. inne : muhakkak, şüphesiz
12. rabbî : benim Rabbim
13. bi mâ : şeyleri
14. ta’melûne : yapıyorsunuz
15. muhîtun : sarıp kuşatan, ihata eden