1

    RevelationCuzPageSurah
    34 26517Qaf(50)


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

ق وَالْقُرْانِ الْمَجيدِ

(1) kaf vel kur’anil mecid
kaf şerefli Kur’an hakkı için

(1) Qaf: by the Glorious Quran (thou art Allah’s Messenger).

1. kâf : Qaf, mukattaa harfi (şifre özelliği olan harf)
2. ve : andolsun
3. el kur’ân : Kur’ân
4. el mecîdi : şerefli, üstün

ق kaafوَالْقُرْآنِ Kur’an’a andolsunالْمَجِيدِ çok şerefli


SEBEB-İ NÜZUL
Mekke-i Mükerreme’de ve Mürselât Sûresinden sonra nazil olmuştur. İbnu’l-Cevzî  Sûrenin   mekkî  olduğu   görüşünü  Cumhûr’un  görüşü  olarak vermiştir.

Tahrîr’de İbn Abbâs ve Katâde’den “Andolsun ki Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattık ve Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.” (âyet: 38) âyetinin medenî olup yahudiler hakkında nazil olduğu da rivayet edilmiştir