3

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

٣

وَالَّذى قَدَّرَ فَهَدى

(3) vellezi kaddere feheda
O ki, takdir etmiş ve hidayet yolunu göstermiştir

(3) Who hath ordained laws. And granted guidance

1. ve ellezî : ve o ki
2. kaddere : önceden bildi ve zamanında yaşandı
3. fe : sonra
4. hedâ : hidayet etti

وَالَّذِي قَدَّرَtakdir edipفَهَدَى yol gösterdi