11

١١

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ

(11) hemmazin meşşain binemimin
Gıybetçiye, koğuculuk (peşin)de gezene

(11) A slanderer, going about with calumnies,

1. hemmâzin : çok ayıplayan, çok çekiştiren, devamlı kusur arayan
2. meşşâin : dedikodu yapan, gammazlık kastiyle lâf taşıyan
3. bi nemîmin : (arada götürülüp getirilen) söz, lâf

هَمَّازٍayıplayıp duranمَشَّاءٍ بِنَمِيمٍlaf getirip götürene