2

٢

حَتّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

(2) hatta zürtümülmekabir
Hatta kabristanlara kadar ziyaret ettiniz

(2) Until ye visit the graves.

1. hattâ : hatta, öyle ki
2. zurtum(u) : ziyaret ettiniz
3. el mekâbira : kabirler, mezarlar

حَتَّى ta kadar sürdü زُرْتُمْ ziyaretinize الْمَقَابِرَ mezarı


SEBEB-İ NÜZUL
a) Katâde der ki: Yahudiler hakkında nazil oldu. Onlar: “Biz filân oğulla­rından, filân oğulları da filân oğullarından çokturlar.” dediler ve bu çoklukla övünmeleri onları meşgul etti de dalâletleri üzere öldüler.

b) Mukatil ve kelbî ise Kureyş’ten iki kabile olan Abdimenâf oğulları ile Sehm ibn Amr oğullan hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Bu iki kabile arasında bir üstünlük yarışı varmış. Bu üstünlük yarışında sayıları ile övünmeye başlamışlar. Önce ileri gelenlerini, sonra hayatta olanlarını saymışlar. Bunda Abdimenâf fazla çıkmış Sonra bununla da yetinmeyip mezarlılardaki ölülerini saymıya kalkmışlar. Bu sayımda da Sehm oğulları üç ev daha çok çıkmış ve işte Allah Tealâ onların bu üstünlük yarışı üzerine bu Sûreyi indirmiş. Bu rivayete göre sûre mekkîdir.

c) İbn Ebî Hâtim’in İbn Büreyde’den rivayetine göre ise bu şekilde birbirle­rine karşı övünenler Ansar’dan Harise oğulları ile Haris oğullarıdır. Buna göre Sûre Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur