72

    RevelationCuzPageSurah
    52 12229Hud(11)

٧٢

قَالَتْ يَا وَيْلَتى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهذَا بَعْلى شَيْخًا اِنَّ هذَا لَشَىْءٌ عَجيبٌ

(72) kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzüv ve haza ba’li şeyha inne haza le şey’ün acib

dedi ki vay benim başıma gelenler ben ihtiyar bir kadınım (nasıl çocuğu olabilir) ve kocamda yaşlılığına varmış şüphesiz bu çok şaşılacak bir şey

(72) She said: “Alas for me! Shall I bear a child, seeing I am an old woman, and my husband here is an old man? That would indeed be a wonderful thing!”

1. kâlet : dedi
2. yâ veyletâ : vay, heyhat, hayret
3. e elidu : ben mi doğuracağım
4. ve ene : ve ben
5. ecûzun : yaşlı, ihtiyarım
6. ve hâzâ : ve bu
7. ba’lî : kocam, zevcim
8. şeyhan : ihtiyar, şeyh
9. inne hâzâ : muhakkak ki bu
10. le şey’un : elbette bir şeydir
11. acîbun : şaşırtıcı, acayip