7

    RevelationCuzPageSurah
    92 477Nisa(4)

٧

لِلرِّجَالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصيبًا مَفْرُوضًا

(7) lir ricali nasiybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasiybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasiybem mefruda

erkeklere bir pay vardır bıraktığı mirastan ana baba ve akrabalarının kadınlara da bıraktıklarınından ana baba ve akrabalarının o şeyden az olsun çok olsun takdir edilmiş bir pay (vardır)

(7) From what is left by parents and those nearest related there is a share for men and a share for women, whether the property be small or large, a determinate share.

1. li er ricâli : erkekler için vardır, erkeklere
2. nasîbun : nasip, pay
3. mimmâ (min mâ) : şeyden (miras, tereke)
4. tereke : geriye bıraktı
5. el vâlidâni : ebeveyn, ana baba
6. ve el akrabûne : ve akrabalar
7. ve li en nisâi : ve kadınlar için vardır
8. nasîbun : nasip, pay
9. mimmâ (min mâ) : şeyden (miras, tereke )
10. tereke : geriye bıraktı
11. el vâlidâni : ebeveyn, ana baba
12. ve el akrabûne : ve akrabalar
13. mimmâ (min mâ) : şeyden
14. kalle : az
15. min-hu : ondan
16. ev : veya
17. kesura : çok
18. nasîben : nasip, pay
19. mefrûdan : farz kılınmış olan

لِلرِّجَالِ erkekler için vardırنَصِيبٌ bir payمِمَّا تَرَكَ bıraktıklarındanالْوَالِدَانِ ana babanınوَالْأَقْرَبُونَ ve yakın akrabalarınوَلِلنِّسَاءِ kadınlar için de vardır kiنَصِيبٌ bir payمِمَّا تَرَكَ bıraktığındanالْوَالِدَانِ ana babaوَالْأَقْرَبُونَ ve yakın akrabalarınمِمَّا قَلَّ azمِنْهُ ondanأَوْ veyaكَثُرَ çokنَصِيبًا bir paydırمَفْرُوضًا farz kılınmış


SEBEB-İ NÜZUL

Katade der ki: Câhiliye devrinde kadınlara mirastan pay vermezlerdi. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.

İkrime’den rivayette o şöyle diyor: Bu âyet-i kerime Ansar’dan Ümmü Kücce ve Kücce’nin kızı, Sa’lebe ve Evs ibn Suveyd haklarında nazil oldu. Bu son ikisinden biri kocası, diğeri de çocuğunun amcası idiler. Ümmü Kücce, Hz, Peygamber (sa)’e gelerek: “Ey Allah’ın elçisi, kocam öldü, arkasında beni ve kızını bıraktı ama biz ikimize kocamın mirasından bir şey verilmedi.” diye şikâyette bulundu. Çocuğun amcası: “Ama ey Allah’ın elçisi bu kız çocuğu ne ata binebilir, ne bir yük taşıyabilir, ne de bir düşmanı geri püskürtebilir. Onun için kazanılır ama o bir şey kazanmaz.” dedi de bunun üzerine “Ana baba ile yakınların bıraktıkları mirastan erkeklere; ana baba ve yakınların bıraktıkları mirastan kadınlara azından da çoğundan da ayrılmış birer nasib olarak paylar vardır…” âyet-i kerimesi nazil oldu.  Bu hadise biraz sonra gelecek miras âyetinde biraz daha farklı ve daha ayrıntılı olarak gelecektir.

Advertisements