110

    RevelationCuzPageSurah
    92 595Nisa(4)

١١٠

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَحيمًا

(110) ve mey ya’mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahiyma

kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulüm ederse sonra Allah’tan mağfiret dilerse Allah’ı bulur bağışlayıcı, merhametli

(110) If any one does evil or wrongs his own soul but afterwards seeks Allah’s forgiveness, he will find Allah Oft-Forgiving, Most Merciful.

1. ve men : ve kim
2. ya’mel : yapar
3. sûen : kötülük
4. ev : veya
5. yazlim : zulmeder
6. nefse-hu : kendi nefsine
7. summe : sonra
8. yestagfiri : istiğfar eder, mağfiret diler
9. allâhe : Allah
10. yecidi : bulur
11. allâhe : Allah
12. gafûran : mağfiret eden
13. rahîmen : Rahmet eden, Rahim esması ile tecelli eden

وَمَنْ her kimيَعْمَلْ işlerسُوءًا bir kötülükأَوْ veyaيَظْلِمْ zulmeder deنَفْسَهُ nefsineثُمَّ sonraيَسْتَغْفِرْ bağışlanma dilerseاللَّهَAllah’tanيَجِدْ bulurاللَّهَ Allah’ıغَفُورًا Ğafurرَحِيمًا ve Rahim


SEBEB-İ NÜZUL

Dahhâk der ki: Vahşî’nin durumu hakkında nazil olmuştur. Müşrik iken Hz. Peygamber (sa)’in amcası Hamza’yı öldürmüş olan Vahşî, kendi ifadesiyle daha sonra Sakîflilerin Medine-i Münevvere’ye elçi gönderdikleri sırada dünya kendisine dar gelmiş, bir sakîflinin “Onun, kendi dinine girmiş birini öldürdü­ğünü görmedim, git iman et.” demesiyle Medine-i Münevvere’ye gelmiş, iman etmiş  ve Hz. Peygamber (sa)’e: “Ben pişmanım, be­nim için tevbe var mı?” diye sormuş ve bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuştur. Tâifte oturan Sakîflilerin Medine-i Münevve­re’ye elçi göndermeleri hicretin dokuzuncu senesi Ramazan ayında olduğuna göre  bu âyet-i kerimenin nüzülü de o sıralarda olmalıdır.

Advertisements