13

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

١٣

ثُمَّ لَايَمُوتُ فيهَا وَلَا يَحْيى

(13) sümme la yemütü fiha ve la yahya
Sonra orada ne ölecek, ne de hayat bulacak

(13) In which they will then neither die nor live.

1. summe : sonra
2. lâ yemûtu : ölmez
3. fî-hâ : onun içinde, orada
4. ve lâ yahyâ : ve yaşamaz, hayat bulmaz

ثُمَّsonraلَا يَمُوتُhem ölmeyecekفِيهَا oradaوَلَا يَحْيَاhem de yaşamayacaktır


SEBEB-İ NÜZUL
Bu âyet-i kerimelerin el-Velîd ibnu’l-Muğîra ve Utbe ibn Rabîa hakkında nazil olduğu söylenir