56

    RevelationCuzPageSurah
    48 20381Naml(27)

٥٦

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا الَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

(56) fe ma kane cevabe kavmihi illa en kalu ahricu ale lutim min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun
Buna oldu kavminin cevabı sadece şu sözlerdi lut’un ailesini çıkarın memleketinizden çünkü onlar temiz kalmak istiyorlar

(56) But his people gave no other answer but this: they said: Drive out the followers of Lut from your city: these are indeed men who want to be clean and pure!

1. fe : o zaman, fakat
2. mâ kâne : olmadı
3. cevâbe : cevap
4. kavmi-hi : onun kavmi
5. illâ : hariç, den başka
6. en kâlû : onların demeleri
7. ahricû : çıkarın
8. âle : aile
9. lûtın : Lut
10. min karyeti-kum : ülkenizden
11. inne-hum : muhakkak ki onlar, çünkü onlar
12. unâsun : insanlar
13. yetetahherûne : temiz kalmak istiyorlar