11

١١

قُلْ سيرُوا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ

(11) kul siru fil erdi sümmenzuru keyfe kane akibetül mükezzibin

de ki arzı gezin sonra bir bakın o yalanlayanların akıbet nasıl olmuş

(11) Say: travel through the earth and see what was the end of those who rejected truth

1. kul : de, söyle
2. sîrû : gezin, dolaşın
3. fî el ardı : arzda, yeryüzünde
4. summe unzurû : sonra bakın (görün)
5. keyfe kâne : nasıl oldu
6. âkıbetu : sonu
7. el mukezzibîne : tekzip eden, yalanlayan kimseler

قُلْ de kiسِيرُوا gezip dolaşınفِي الْأَرْضِ yeryüzündeثُمَّ sonra daانظُرُوا görünكَيْفَ nasılكَانَ olmuşعَاقِبَةُ sonu الْمُكَذِّبِينَ yalanlayanların


AÇIKLAMA

Yüce Allah yemin ile buyuruyor ki: Andolsun ki geçmiş kavimler de şerefli peygamberleriyle alay etmişlerdi. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Onlara bir peygamber geldiği her seferinde mutlaka onunla alay ediyorlardı.” (Hicr, 15/11). Onların bu alayları kötülüklerin düzeltilmesine, hak, tevhid ve doğruluk çağrılarına olan düşmanlıklarından kaynaklanıyordu. Böyle bir tavrı takınanlar yalnızca Kureyş kâfirleri değildir. Fakat bu tür tavır takınanların ve onlara benzeyen diğer alaycıların cezası, azabın kendilerini çepeçevre kuşatmasıdır.

İşte bu, Yüce Allah’ın yalanlayanlara uygulayageldiği sünnetini açıkla­mak üzere peygamberine bir irşadı, kalbi daralmasın, sıkılmasın diye bir tesel­lisi, ona güzel akibeti ve zaferi müjdelemesidir. Yüce Allah Uhud gününde Ku­reyş kâfirlerinin ileri gelenlerinden beş kiyişi helak etti. İşte Yüce Allah pey­gamberine olan bu hükmünü şu buyruğu ile dile getirmektedir: “Şüphesiz alay edip duranlara karşı muhakkak ki biz sana yeteriz.” (Hicr, 15/95)

Ve ey Muhammed, müşriklere de de ki: Kendiniz hakkında düşünün. Yüce Allah’ın peygamberlerini yalanlayan, onlara karşı inatlaşan geçmiş kavimlere indirmiş olduğu dünya hayatındaki azap, intikam ve cezalandırmalara ibret ve dikkatle bakın. Ad, Semûd, Tasm, Firavun ve Lût kavimlerinde bu tür yalanla­yanların akibetinin nasıl olduğuna bakın, bunlar üzerinde ibretle düşünün. Ay­rıca Yüce Allah onlara ahirette de oldukça acıklı bir azap hazırlamıştır. Buna karşılık Allah’ın peygamberlerini ve mümin kullarını nasıl kurtardığına da dikkat edin.

Advertisements