1


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

طسم

(1) ta sin mim
ta – sinmim

(1) Ta Sin Mim.


SEBEB-İ NÜZUL
Nehhâs’ın İbn Abbâs’tan rivayetine göre Sûre, son beş âyeti olan “Şairlere gelince; onlara da azgınlar uyar.Görmedin mi, onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve onlar, gerçekten yapmadıklarını söylerler. Ancak iman etmiş ve salih ameller işlemiş, Allah’ı çokça zikretmiş ve zulme uğradıktan sonra zafer kazanmış olanlar müstesnadır. Zulmedenler göreceklerdir nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını.” (âyet: 224-227) âyetleri dışında Mekke’de nazil olmuştur. İbn Merdûye’nin İbn Abbâs ve İbnu’z-Zübeyr’den rivayetinde ise sûrenin istisnasız mekkî olduğu kaydedilmektedir.

Mukâtil ise “İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir âyet değil midir?” (âyet: 197) âyetinin istisna olarak Medine’de nazil olduğunu söylemiştir.

Bu Şuarâ Sûresi, Vakıa Sûresinden sonra nazil olmuştur.