12

١٢

قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

(12) kalu tilke izen kerretun hasiretun
İşte dediler o zaman tekrar hüsrana uğrarız

(12) They say: It would, in that case, be a return with loss!

1. kâlû : dediler
2. tilke : bu
3. izen : o zaman
4. kerretun : ikinci defa, tekrar, dönüş
5. hâsiretun : hüsrandır, ziyandır, zarardır

قَالُواderlerتِلْكَ buإِذًا öyle iseكَرَّةٌ bir dönüştürخَاسِرَةٌzararına


SEBEB-İ NÜZUL
Saîd ibn Mansûr’un Muhammed ibn Ka’b’den rivayetine göre “Biz, eski halimize mi döndürüleceğiz? derler.” âyet-i kerimesi nazil olunca Kureyş kâfir­leri: “Ölümden sonra dirilecek olursak biz gerçekten hüsranda olacağız demek­tir.” demişler de bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuş