22

    RevelationCuzPageSurah
    89 351Ali İmran(3)

٢٢

اُولءِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرينَ

(22) ülaikellezine habitat a’malühüm fid dünya vel ahirah ve ma lehüm min nasirin

İşte onların amelleri hep boşa gitmiştir dünya da ve âhirette onların hiç yardımcıları yoktur

(22) They are those whose works will bear no fruit in this world and in the Hereafter, nor will they have anyone to help.

1. ulâike : işte onlar
2. ellezîne : onlar
3. habitat : heba oldu, boşa gitti
4. a’mâlu-hum : onların amelleri
5. fî ed dunyâ : dünyada
6. ve el âhirati : ve ahiret
7. ve mâ lehum : ve onlar için yoktur
8. min nâsırîne : (yardımcılardan) bir yardımcı


AÇIKLAMA

Bundan önceki ayet-i kerimeler onlara kesin delilin gelmesinden sonra, aralarında çıkan kıskançlık ve çekememezlik dolayısıyla Kitap Ehli’nin anlaş­mazlığa düşmelerini açıklamakta ve Kitap Ehli ile müşriklerin Resulullah (s.a.)’a karşı tartışmalarını konu edinmekte idi. Daha sonra burada Yahudilerin peygamberlere karşı tutumlarını söz konusu etmektedir. Bu peygamberlerden birisi de Muhammed (s.a.)’dir. Aynı şekilde ayetin nüzul döneminde onu da öldürmeye kalkışmışlardı. Yahudilerin bu tavırlarını aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür: Kitaplarında Allah’ın ayetlerini tanımış olmakla birlikte, o ayetleri inkâr eden ve herhangi bir şüphe dahi olmaksızın tamamen haksız yere, suçsuz olarak Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya (ikisine de selâm olsun) gibi peygamberleri, yalnızca risaleti tebliğ ettikleri, hakkı açıkladıkları için öldüren; insanlara adalet ve doğruluğu emreden, iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışan bir irşat bakımından mertebeleri peygamberlerden sonra gelen bu gibi hikmet sahibi kimseleri öldürenlere dünyada da ahirette de acıklı bir azabın müjdesini, haberini ver. Bu çirkin suçları işleyen, sapıklıkta alabildiğine aşırıya gitmiş olan bu kimselerin dünyada da ahirette de amelleri boşa çıkmıştır. Allah’ın intikamına ve azabına karşı ahirette kendilerine destek verecek yardımcıları yoktur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O gün malın da çocukların da faydası olmayacaktır.” (Şuara, 26/88).

Önceki Yahudilerden haber verilip, Peygamber (s.a.)’e çağdaş olan Yahudilere bu küfür ve inkârın nispet ediliş sebebi, onların da bu işlerden razı olmalarıydı. Hatta onlar da fesat ve sapıklıkta alabildiğine ileri giderek atalarının yaptıklarının benzerini Resulullah (s.a.)’ı öldürmek istemekle yapmaya kalkışmışlardır.

Advertisements