31

٣١

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ

(31) senefruğu lekum eyyuhessekaleni
Ey insan ve cin topluluğu! sizin (hesabınızı) irdeleyeceğiz

(31) Soon shall We settle your affairs, O both ye worlds!

1. se nefrugu : yakında ilgileneceğiz
2. lekum : siz, sizin için, sizinle
3. eyyuhâ : ey
4. es sekalâni : ağırlık sahibi olan iki toplum kendi âlemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle, ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler

سَنَفْرُغُyakında hesabınıza bakacağızلَكُمْ sizin أَيُّهَا eyالثَّقَلَانِağır yükler altında bulunan iki fırka