44

٤٤

اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَميعٌ مُنْتَصِرٌ

(44) em yekulune nahnu cemium muntesir
Yoksa onlar diyorlar mı? ” biz (Allah’tan) yardım görecek cemaatiz”

(44) Or do they say: We acting together can defend ourselves?

1. em : yoksa … mı
2. yekûlûne : diyorlar
3. nahnu : biz
4. cemîun : birlik, topluluk, toplum
5. muntesirun : yardımlaşan

أَمْ yoksaيَقُولُونَonlar mu diyorlarنَحْنُ Bizجَمِيعٌ bir topluluğuzمُنْتَصِرٌbirbirine yardım eden


SEBEB-İ NÜZUL

a) Mukâtil der ki: Bedr günü Ebu Cehl atını kamçılayıp saftan öne çıkmış ve: “Bugün muhammed ve ashabı karşısında muzaffer olacak olan biziz.” demiş. Buna göre bu âyet-i kerimeler medenîdirler.

b) Ancak bu âyetlerin Mekke’de nazil olduğunu gösteren rivayetler de var­dır. Bunlardan İbn Abbâs’tan gelen bir rivayette o bu âyet-i kerimenin inmesiyle Bedr arasında yedi sene olduğunu söylemiştir.

Saîd ibn Cübeyr’in Sa’d ibn Ebî Vakkâs’tan naklettiği bir haberde o: “Top­luluk yakında bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar.” âyeti nazil olduğu zaman hangi topluluğun bozguna uğratılacağını anlamamıştım. Bedr günü olup da Hz. Peygamber (sa)’in: “Ey Allahım, işte şunlar Kureyş; Sana ve Rasûlü’ne düşman olarak bütün övüncü ve kibriyle geldiler. Bugün onları helak eyle.” diye dua edip sonra da yerinden zırhı içinde sıçrayıp “Topluluk yakında bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar.” buyurduğunda bu âyetin te’vilini anladım.” demiştir.